Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Centrul Cultural „Ionel Perlea” din municipiul Slobozia, reabilitat energetic cu fonduri Regio

Miercuri, 2 martie 2022, Liviu Gabriel Mușat, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, alături de Marian Pavel, președintele Consiliului Județean Ialomița, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirii Centrului Cultural «Ionel Perlea»”. Investiția este finanțată din Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 - „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 - „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice.

Consiliul Județean Ialomița, în calitate de beneficiar, își propune ca prin intermediul fondurilor Regio să crească eficiența energetică a clădirii în care funcționează Centrul Cultural „Ionel Perlea” prin implementarea unui set integrat de măsuri destinate optimizării consumurilor energetice la nivelul clădirii și alinierii la standardele și cerințele de performanță energetică europene. Efectele implementării măsurilor de eficientizare energetică constau în reducerea consumului de energie la nivelul clădirii, scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, scăderea costurilor de întreținere, precum și sporirea confortului pentru utilizatorii infrastructurii.

Printre activitățile care vor fi realizate în cadrul proiectului se numără: izolarea termică a fațadei clădirii, înlocuirea boilerelor proprii și instalarea unui nou sistem de încălzire, reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic, montarea sistemelor de climatizare de tip încălzire/răcire și umidificare/dezumidificare a aerului, reabilitarea și modernizarea instalației de iluminat și de forță, înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, înlocuirea rețelei electrice interioare, instalarea de corpuri de iluminat cu senzori de mișcare/prezență, dar și lucrări conexe și dotări cu echipamente necesare pentru încălzirea, răcirea și luminarea clădirii: centrală termică murală, instalație de panouri solare, ventilo-convectoare, boilere, chillere aer-apă, pompe de circulație, automatizări sau instalație de ventilare cu recuperare de căldură.

Durata de implementare a proiectului este de 85 de luni, în perioada 27 octombrie 2016 – 31 octombrie 2023, iar investiția are un buget cu o valoare totală de 13.896.034,36 lei, din care peste 11,8 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 1,81 milioane de lei este valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar peste 288 de mii de lei reprezintă contribuția Consiliului Județean Ialomița.

Până la această dată, în cadrul priorității de investiții 3.1.B, unde au putut fi depuse proiecte pentru creșterea eficienței termice a clădirilor publice, inclusiv în cadrul apelului dedicat teritoriului acoperit de Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), s-au transmis 122 de aplicații în valoare totală de 769,2 milioane de lei, ce au solicitat 640,76 milioane de lei - fonduri nerambursabile. Pentru 70 dintre ele s-au semnat contracte de finanțare cu o valoare totală de 429,19 de milioane de lei și au solicitat fonduri publice în valoare de 351,88 milioane de lei.

La nivelul regiunii de dezvoltare Sud – Muntenia au fost transmise până acum 2.128 cereri de finanțare care au o valoare totală de 20,48 miliarde de lei, solicitând fonduri publice de aproape 14,39 miliarde de lei. Pentru 929 dintre ele au fost semnate contracte de finanțare în valoare totală de 9,42 miliarde de lei și fonduri nerambursabile solicitate de 7,84 miliarde de lei. Sumele includ și aplicația al cărui beneficiar unic este ANCPI, în cadrul Axei prioritare 11 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, și care are o valoare totală de aproape 1,44 de miliarde de lei, respectiv o valoare nerambursabilă de peste 1,22 miliarde de lei.

Potențialii beneficiari din județul Ialomița au transmis 136 de cereri de finanțare ce au însumat o valoare totală de peste 1,62 miliarde de lei și au solicitat fonduri nerambursabile de aproape 1,24 miliarde de lei. Pentru 64 dintre acestea s-au semnat contracte de finanțare în valoare totală de 724,56 milioane de lei, ce au solicitat fonduri publice în valoare aproximativ peste 651 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio și are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanțare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Helpdesk: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.